Nowe terminy zebrań rejonowych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie.

Planowane w kwietniu i w połowie maja br. zebrania rejonowe nie odbyły się z uwagi na obowiązujący stan epidemii i związane z nim ograniczenia prawne dotyczące organizacji zgromadzeń.

Na podstawie uchwały Nr 1581/X/2020 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie z dnia 1 czerwca 2020 r. (w załączeniu) zostały ponownie zwołane zebrania rejonowe w celu wyboru delegatów na Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie XI kadencji.

Terminy odbycia zebrań rejonowych ustalono w dniach: 16 lipca (rejon bialskopodlaski i rejon chełmski), 17 lipca (rejon lubelski) i 18 lipca (rejon zamojski).

Informacje szczegółowe dotyczące organizacji głosowania zawarte zostaną w komunikatach Okręgowej Komisji Wyborczej, które będą  przesyłane drogą elektroniczną do radców prawnych przynależnych do poszczególnych rejonów oraz ogłaszane na stronie www.oirp.lu w zakładce: „wybory samorządowe 2020”.

Pliki do pobrania