Ogłoszenie Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie w sprawie przeprowadzonych wyborów do organów i na funkcje na I ZGROMADZENIU DELEGATÓW XI KADENCJI OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W LUBLINIE

Ogłoszenie wyniki wyborów Zgromadzenie XI Kadencji

 


Postanowienie Okręgowej Komisji Wyborczej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie z dnia 17 sierpnia 2020 roku w sprawie rejestracji kandydatów do organów lub na funkcje samorządu radców prawnych w Lublinie.

Postanowienie OKW z dn. 17.08.2020

 


Okręgowa Komisja Wyborcza Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie, stosownie do § 3 Uchwały Nr 1625/X/2020 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie zwołania Zgromadzenia Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie XI Kadencji informuje, iż ostateczny termin zgłaszania kandydatów do organów lub na funkcję upływa w dniu 15 sierpnia 2020 r. (sobota).

Okręgowa Komisja Wyborcza Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie informuje, iż z uwagi na powyższe, w dniu 15 sierpnia 2020 r. (sobota), w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie, ul. Konrada Wallenroda 2E, 20-607 Lublin, będzie pełniony dyżur w godzinach 9:00-13:00.

Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej OIRP w Lublinie
Jaromir Miaskowski
radca prawny

 


KOMUNIKAT

I Zgromadzenie Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie XI kadencji zwołuje się na dzień 14 września (poniedziałek) na godz. 1600 w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (ul. Akademicka 15).

W załączeniu poniżej uchwała Nr 1625/X/2020 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych Lublinie z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie zwołania Zgromadzenia Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie XI kadencji.

Uchwała nr 1625 z dnia 20 lipca 2020 r

Zgłoszenie kandydata na Zgromadzenie Delegatów

 


Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej w Lublinie ogłasza wyniki przeprowadzonych wyborów na delegatów XI Kadencji OIRP w Lublinie na Zgromadzenie OIRP w Lublinie na zebraniu rejonowym z rejonów: bialskopodlaskiego, chełmskiego, lubelskiego oraz zamojskiego:

Ogłoszenie – wyniki rejon chełmski

Ogłoszenie – wyniki rejon bialskopodlaski

Ogłoszenie – wyniki rejon lubelski

Ogłoszenie – wyniki rejon zamojski

 


 


KOMUNIKATY Okręgowej Komisji Wyborczej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie w sprawie sposobu przeprowadzenia Zebrań Rejonowych w celu wyboru delegatów XI kadencji na Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie:

Komunikat Rejon Bialski z 08.07.2020

Komunikat Rejon Chełmski z 08.07.2020

Komunikat Rejon Lubelski z 08.07.2020

Komunikat Rejon Zamojski z 08.07.2020

 


Okręgowa Komisja Wyborcza Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie na podstawie par. 24 Uchwały Nr 10/2010 Krajowego zjazdu Radców Prawnych z dnia 6 listopada 2010 r. w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu podaje do wiadomości listy zgłoszonych kandydatów na Delegatów XI Kadencji z podziałem na poszczególne rejony, tj. rejon: chełmski, zamojski, bialskopodlaski i lubelski.

Kandydaci na Delegatów XI Kadencji Rejon Bialskopodlaski

Kandydaci na Delegatów XI Kadencji Rejon Chełmski

Kandydaci na Delegatów XI Kadencji Rejon Lubelski

Kandydaci na Delegatów XI Kadencji Rejon Zamojski

 

Z wyrazami szacunku

Jaromir Miaskowski
Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej
OIRP w Lublinie

 


Nowe terminy zebrań rejonowych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie.

Planowane w kwietniu i w połowie maja br. zebrania rejonowe nie odbyły się z uwagi na obowiązujący stan epidemii i związane z nim ograniczenia prawne dotyczące organizacji zgromadzeń.

Na podstawie uchwały Nr 1581/X/2020 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie z dnia 1 czerwca 2020 r. (w załączeniu) zostały ponownie zwołane zebrania rejonowe w celu wyboru delegatów na Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie XI kadencji.

Terminy odbycia zebrań rejonowych ustalono w dniach: 16 lipca (rejon bialskopodlaski i rejon chełmski), 17 lipca (rejon lubelski) i 18 lipca (rejon zamojski).

Informacje szczegółowe dotyczące organizacji głosowania zawarte zostaną w komunikatach Okręgowej Komisji Wyborczej, które będą  przesyłane drogą elektroniczną do radców prawnych przynależnych do poszczególnych rejonów oraz ogłaszane na stronie www.oirp.lu w zakładce: „wybory samorządowe 2020”.