Zmiany w ordynacji podatkowej

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie ul. Konrada Wallenroda 2e, Lublin

Wykładowca: radca prawny Jacek Leńczuk