W dniu 23 marca 2022 r. w Auli Uniwersyteckiej Wydziału Prawa i Administracji UMCS odbył się XLIX Środowiskowy Konkurs Krasomówczy zorganizowany przez Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS. Siedmiu uczestników konkursu wygłosiło mowy końcowe w sprawie karnej, cywilnej, sądowoadministracyjnej i z zakresu prawa pracy w oparciu o wylosowane uprzednio kazusy. W skład Jury Konkursu weszli nauczyciele akademiccy Wydziału Prawa i Administracji UMCS, przedstawiciele lubelskich instytucji wymiaru sprawiedliwości oraz samorządów prawniczych. Okręgową Izbę Radców Prawnych w Lublinie reprezentował Dziekan Rady, dr hab. Arkadiusz Bereza. Nagrodę laureata pierwszego miejsca ufundowaną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Lublinie otrzymała Aleksandra Batowska, studentka IV rok prawa występująca jako pełnomocnik pozwanego w sprawie cywilnej. Nagrodę laureata drugiego miejsca otrzymał Michał Janik, student II roku prawa w roli pełnomocnika pracodawcy w sprawie z zakresu prawa pracy. Laureatem trzeciego miejsca została Małgorzata Małoszuk, studentka IV roku prawa, występująca w roli obrońcy w sprawie karnej.

Autor zdjęć: Maciej Skuza