Komisja ds. Kultury serdecznie zaprasza radców prawnych i aplikantów wraz z osobami towarzyszącymi 10 czerwca 2022 do Teatru Osterwy na spektakl „Psie Serce” na godzinę 19.00. W sercu Sowieckiej Rosji profesor Preobrażeński (Włodzimierz Dyła) cieszący się europejską sławą rozwija innowacyjny sposób odmładzania ludzkiego ciała. Medyk przygarnia błąkającego się bezpańskiego psa Szarika (Wojciech Rusin). Jednak nie kieruje się dobrocią serca, a potrzebą rozwoju nauki. Przeszczepia ludzkie organy, dzięki czemu zwierzę zmienia się w człowieka, ale tym samym zyskuje najgorsze ludzkie przywary.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na nasz adres kultura@oirp.lublin.pl do 3 czerwca br.

W treści maila należy wpisać: 

–   imię i nazwisko oraz numer wpisu na listę OIRP w Lublinie,
–   liczbę biletów,
–   numer telefonu,
–   tytuł maila: Psie Serce

Członkom naszej Izby przysługuje jeden bilet w cenie 20 zł oraz bilet dla osoby towarzyszącej w cenie 45 zł.  Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o przyznaniu biletu decyduje kolejność zgłoszeń. Wpłaty prosimy dokonać na rachunek bankowy Izby:

Bank Pekao SA 66 1240 2500 1111 0010 0399 5559

i w terminie wskazanym w przesłanej do Państwa informacji potwierdzającej przyznanie biletów. Informacja o przyznanych biletach będzie przesyłana na bieżąco, ale najpóźniej w poniedziałek 6 czerwca br.

Do zobaczenia,  
Marian Cichosz

Przewodniczący Komisji ds. działalności kulturalnej