Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Komisja ds. działalności kulturalnej OIRP serdecznie zaprasza wszystkich radców prawnych i aplikantów radcowskich do udziału w konkursie poetyckim.

W każdym z nas drzemią niewątpliwie duże pokłady wrażliwości i talentów, choć nie zawsze chcemy je okazywać. Jest więc znakomita okazja aby spróbować swoich umiejętności w tej dziedzinie. Zachęcamy do tego każdego z Was. Nie chodzi przy tym od razu o wysoki poziom artystyczny utworów lecz o próbę zmierzenia się z tematem.

Uczestnik konkursu przesyła maksymalnie 5 wierszy ( w tym aforyzmy i fraszki) o dowolnej tematyce, choć może być tylko jeden wiersz. Każdy utwór w języku polskim powinien zawierać do 25 wersów, pomieszczonych na stronie formatu A4, pisanych czcionką Times New Roman, o wielkości 12 punktów komputerowych, i interlinii 1,5. Niewielkie odstępstwa od powyższych ograniczeń mogą być tolerowane.

Autorzy proszeni są o podpisanie oświadczenia, że nadesłane wiersze są wyłącznie ich dziełem i nie były dotychczas nigdzie publikowane.

Termin nadsyłania prac (decyduje data wysłania): 31 marca 2021 roku.

Komisja ds. działalności kulturalnej w pełnym składzie dokona oceny nadesłanych prac i wybierze najlepsze jej zdaniem utwory, które zajmą I, II i III miejsce a także ogłosi trzy wyróżnienia. Wszystkie tak wyróżnione wiersze będą sukcesywnie publikowane w „Prawniku” – Biuletynie OIRP w Lublinie. W wypadku znacznej ilości nadesłanych, ciekawych prac Komisja wystąpi do Prezydium Rady OIRP z inicjatywą wydania tomiku wierszy, w którym byłyby zamieszone takie utwory.

Przewodniczący Komisji ds. działalności kulturalnej
Marian Cichosz