Komisja ds. Kultury serdecznie zaprasza radców prawnych i aplikantów wraz z osobami towarzyszącymi 11 grudnia 2022 do Teatru Osterwy na spektakl „Diabelski Młyn” na godzinę 17.00. Za wieloznacznym tytułem stoi nieprosta historia dwóch osób. ON – dystyngowany pan w średnim wieku, ONA – tajemnicza, młoda kobieta. Nic o nich nie wiemy, zaczynamy więc od pierwszych minut spektaklu zadawać pytania. Kim są: oddzielnie, dla siebie, w jakim celu się spotkali? Śledzimy grę w „kto jest kim”, w udawanie i szczerość, i ta gra nas intryguje, wciąga.

Finał zaskakuje, wszystkie wątki uzyskują sens, a ICH historie urzeczywistniają się. Odkrywamy skomplikowaną przeszłość bohaterów, konsekwencje, które przychodzi im ponieść. Wraz z nimi, doświadczamy swoistego katharsis. Spektakl skłania do fundamentalnych pytań o to, co w relacjach z drugim człowiekiem jest najważniejsze i pokazuje, że zawsze ponosimy konsekwencje swoich decyzji.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na nasz adres kultura@oirp.lublin.pl do 6 grudnia br.

W treści maila należy wpisać: 

–   imię i nazwisko oraz numer wpisu na listę OIRP w Lublinie,
–   liczbę biletów,
–   numer telefonu,
–   tytuł maila: Diabelski Młyn

Członkom naszej Izby przysługuje jeden bilet w cenie 20 zł oraz bilet dla osoby towarzyszącej w cenie 45 zł.  Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o przyznaniu biletu decyduje kolejność zgłoszeń. Wpłaty prosimy dokonać na rachunek bankowy Izby:

Bank Pekao SA 66 1240 2500 1111 0010 0399 5559

i w terminie wskazanym w przesłanej do Państwa informacji potwierdzającej przyznanie biletów. Informacja o przyznanych biletach będzie przesyłana na bieżąco, ale najpóźniej w czwartek 8 grudnia br.

Do zobaczenia,  
Iwona Szymanek-Mazur

Przewodnicząca Komisji ds. działalności kulturalnej