Zapraszamy na spotkanie z Panią Martą Gralewską (przewodnikiem wycieczek po Portugalii), która wygłosi prelekcję „Porto i Portugalia”. Spotkanie odbędzie się w dniu 26 lutego 2020 r. (środa) o godz. 1300 w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie, ul. Wallenroda 2 e.

Zarząd Klubu Seniora