Szanowni Państwo,

Przekazuję do zapoznania i wykorzystania, gdyby taka sytuacja miała miejsce “Zasady postępowania w przypadku przeszukania kancelarii, mieszkania lub innych pomieszczeń radcy prawnego i związanego z tym niebezpieczeństwa naruszenia tajemnicy zawodowej”. Została ona opracowana przez radę prawnego dr hab. Marka Kulika, prof. UMCS.

Informuję, że w dniu 19 kwietnia br. Rada OIRP w Lublinie powołała komisję ds. wykonywania zawodu. Przewodniczącym komisji został radca prawny Sławomir Bartnik, zaś do zadań komisji należy m. in. zapewnienie udziału przedstawiciela samorządu radcowskiego w przypadku przeszukania kancelarii, mieszkania lub innych pomieszczeń radcy prawnego i związanego z tym niebezpieczeństwa naruszenia tajemnicy zawodowej.

Przewodniczący komisji koordynuje wykonywanie tych zadań przez jej członków i pozostaje w tych sprawach dostępny pod numerem telefonu: 602 220 526.

Z poważaniem,
Dziekan Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie
dr hab. Arkadiusz Bereza

Pliki do pobrania