Koleżanki i Koledzy Radcowie Prawni oraz Aplikanci Radcowscy,

Przypominamy, że we współpracy z Fundacją Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie „Znam Prawo”, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie w ramach pomocy humanitarnej dla obywateli Ukrainy  prowadzi zbiórkę środków pieniężnych dedykowanych na wsparcie osób walczących o wolność Ukrainy oraz Uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy. Pomoc materialna jest bardzo potrzebna. Każdą złotówkę wydamy jak najbardziej zasadnie. Dlatego też apelujemy abyście otworzyli swoje serca i wspomogli obywateli Ukrainy poszkodowanych w konflikcie wojennym, osoby, które w związku z eskalacją konfliktu zbrojnego każdego dnia walczą o wolność nie tylko Ukrainy, ale wolność nas wszystkich.

Zbiórka pieniężna jest kierowana do członków OIRP w Lublinie oraz pracowników Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie.

Na bieżąco będziemy Państwa informowali o stanie zbiórki oraz celach na które przeznaczone zostaną zgromadzone środki pieniężne, tak abyśmy trafili ze swoją pomocą do najbardziej potrzebujących osób.

Dodatkowo możecie na ten cel przeznaczyć 1% podatku dochodowego – wypełniając odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym należy wpisać nr KRS Fundacji: 0000610238, CEL SZCZEGÓŁOWY – POMOC UKRAINIE.

Wpłaty środków pieniężnych na pomoc Ukrainie można kierować na dedykowany w tym celu rachunek bankowy:
05 1050 1953 1000 0090 3091 9204 FUNDACJA OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W LUBLINIE „ZNAM PRAWO”, UL.KONRADA WALLENRODA 2E, 20-607 LUBLIN – z dopiskiem: POMOC UKRAINIE.

Dziękujemy za pierwsze wpłaty!

Koordynatorami zbiórki  są:

1/ radca prawny dr Marzena Kucharska-Derwisz  – email: marzena.kucharska-derwisz@oirp.lublin.pl

2/ radca prawny Bartosz Gdulewicz – email: bartosz.gdulewicz@oirp.lublin.pl