Koleżanki i Koledzy Radcowie Prawni oraz Aplikanci Radcowscy,

We współpracy z Fundacją Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie „Znam Prawo”, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie w ramach pomocy humanitarnej dla obywateli Ukrainy uruchamia zbiórkę środków pieniężnych dedykowanych na wsparcie osób walczących o wolność Ukrainy oraz Uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy. Oferowana przez Państwa pomoc prawna obywatelom Ukrainy jest nieoceniona, za co bardzo dziękujemy, ale niezbędna jest również pomoc materialna. Dlatego też apelujemy abyście otworzyli swoje serca i wspomogli obywateli Ukrainy poszkodowanych w konflikcie wojennym, osoby, które w związku z eskalacją konfliktu zbrojnego każdego dnia walczą o wolność nie tylko Ukrainy, ale wolność nas wszystkich.

Zbiórka pieniężna jest kierowana do członków OIRP w Lublinie i pracowników Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie.

Na bieżąco będziemy Państwa informowali o stanie zbiórki oraz celach na które przeznaczone zostaną zgromadzone środki pieniężne, tak abyśmy trafili ze swoją pomocą do najbardziej potrzebujących osób.

Wpłaty środków pieniężnych na pomoc Ukrainie można kierować na dedykowany w tym celu rachunek bankowy:
05 1050 1953 1000 0090 3091 9204
FUNDACJA OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W LUBLINIE „ZNAM PRAWO”
UL.KONRADA WALLENRODA 2E, 20-607 LUBLIN
z dopiskiem: POMOC UKRAINIE.

Koordynatorem zbiórki są:
1/ radca prawny dr Marzena Kucharska-Derwisz – email: marzena.kucharska-derwisz@oirp.lublin.pl
2/ radca prawny Bartosz Gdulewicz – email: bartosz.gdulewicz@oirp.lublin.pl