Informujemy, że Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie, gen.brg.SG Jacek Szcząchor zwrócił się z prośbą o zgłaszanie radców prawnych zrzeszonych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie zainteresowanych występowaniem nieodpłatnie w roli kuratora małoletnich cudzoziemców przebywających na terytorium RP bez opieki w trakcie prowadzonych wobec nich postępowań przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Zainteresowanych radców prawnych prosimy o telefoniczne zgłoszenia pod numerem telefonu 81 532-06-95, kom. 785-110-372 lub na adres e – mail: poczta@oirp.lublin.pl w terminie do dnia 15 października 2020 r.