Szanowni Państwo,

Radcowie Prawni, Aplikanci Radcowscy Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie,

W związku z pismem  Pana Prezesa Sądu Rejonowego Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku skierowanym do Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie o zmianę sposobu ustanawiania kuratorów dla nieznanych z miejsca pobytu  stron postępowania,  uprzejmie  prosimy o zgłaszanie się radców prawnych i aplikantów radcowskich zainteresowanych pełnieniem funkcji kuratora dla  stron i  uczestników postępowań cywilnych, których miejsce pobytu nie jest znane,  celem sporządzenia imiennej listy i jej przekazania Sądowi.

Zainteresowanych radców prawnych uprzejmie prosimy o telefoniczne zgłoszenia pod numerem telefonu 81 532-06-95, kom. 785-110-372 lub na adres e – mail: poczta@oirp.lublin.pl, zaś aplikantów radcowskich pod numerem telefonu 81 444-71-00 kom. 725-201-401 lub na adres e-mail: aplikacja@oirp.lublin.pl w terminie do dnia 18  stycznia 2021r.