Mając na uwadze, że wysiłki wielu osób koncentrują się obecnie na organizacji pomocy uchodźcom z Ukrainy oraz że duża część aplikantów udziela takiej pomocy, w tym nieodpłatnej pomocy prawnej, Organizatorzy podjęli decyzję o zmianie harmonogramu KAL, w tym o przedłużeniu terminu na rejestrację drużyn w KAL.

Drużynę można zgłosić do 3 kwietnia b.r. a czas na przygotowanie i wysłanie pozwu został przedłużony do 4 kwietnia b.r. Poniżej publikujemy zaktualizowany harmonogram.

Pliki do pobrania