Okręgowa Izb Radców Prawnych w Lublinie, włączając się w pomoc uchodźcom z Ukrainy, zaprasza do kontaktu wszystkich członków naszej Izby, którzy chcą udzielać wsparcia prawnego pro bono, osobom dotkniętym wojną w Ukrainie.

Akcja z ramienia naszej izby będzie koordynowana przez r.pr. Justynę Rokita-Kasprzyk (tel. 667-143-275; e-mail: rokitajustyna@poczta.fm) oraz r.pr. Urszulę Nieborak (tel.601-641-579; e–mail:urszula.nieborak@oirp.lublin.pl) i będzie obejmować zapewnienie bezpłatnego wsparcia prawnego w niezbędnym zakresie osobom potrzebującym jej w Polsce, w związku z działaniami wojennymi na Ukrainie.

Pomoc będzie realizowana online, z wykorzystaniem specjalnie utworzonego maila ua@oirp.lublin.pl oraz strony internetowej UA.oirp.lu (zawierającej FAQ, wzory niezbędnych dokumentów a także bieżące informacje).

Wszystkie osoby zainteresowane włączeniem się w inicjatywę prosimy o zgłoszenia na adres mailowy: ua@oirp.lublin.pl ze wskazaniem, imienia i nazwiska, numeru telefonu oaz adresu mailowego jak również swojego statusu (radca prawny/aplikant/prawnik zagraniczny).

Jednocześnie informujemy, że dla wszystkich chętnych radców prawnych, aplikantów radcowskich z naszej Izby w poniedziałek 28 lutego, w godzinach 14.00-15.30 odbędzie się szkolenie z prawa uchodźczego, w zakresie niezbędnym do świadczenia pomocy prawnej. Szkolenie poprowadzi r.pr. Piotr Skubiszewski.

Zgłoszenia na szkolenie – kliknij TUTAJ.

Link do uczestnictwa w szkoleniu zostanie wysłany do wszystkich zgłoszonych osób.