Przewodnik po specustawie

Zapraszamy do zapoznania się z Przewodnikiem po specustawie, przygotowanym dzięki współpracy radców prawnych i adwokatów. Niedługo opublikujemy wersje w języku ukraińskim.

Koleżanki i koledzy z OIRP w Lublinie nie ograniczają się do udzielania informacji prawnych uchodźcom z Ukrainy, ale aktywnie włączają się w inne formy pomocy

28 marca br. Lubelskiemu Społecznemu Komitetowi Pomocy Ukrainie, który mieści się aktualnie w budynku Centrum Kultury w Lublinie przekazano pomoc rzeczową. Inicjatorami akcji były dwie biegające przedstawicielki naszego samorządu, które postanowiły wykorzystać otrzymywane w trakcie [...]